Rudolph the Red-Nosed Reigndeer
(Akahana no tonakai)

Akahana no Tonakai

Makka na ohana no tonakai-san wa

Itsumo minna no waraimono

Demo sono toshi no kurisumasu no hi

Santa no ojisan wa iimashita

Kurai yomichi wa pika pika no

Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa

Itsumo naiteta tonakai-san wa

Koyoi koso wa to yorokobimashita

Translation:

Akahana no tonakai

red-nosed reindeer

Makka na ohana no tonakai-san wa

Mr. reindeer with a very red nose...
Itsumo minna no waraimono
was the one everyone always laughed at
Demo sono toshi no kurisumasu no hi
But on that year's Christmas day
Santa no ojisan wa iimashita
Santa said
Kurai yomichi wa pika pika no Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa
your shiny nose will be useful on my dark night's journey
Itsumo naiteta tonakai-san wa
The reindeer that was crying all the time
Koyoi koso wa to yorokobi mashita
tonight rejoiced!


Vocabulary:

aka
makka

tonakai         
hana             
itsumo          
minna
toshi
kurisumasu
hi
pikapika
yomichi
omae
naiteta
koyoi
yorokobimasu
waraimono
demo
sono
~
ojisan
kurai
yaku ni tatsu

 

red
pure red

reindeer
nose
always
everyone
year
Christmas
day
to sparkle or twinkle
nigh journey
you
was crying
this evening
rejoice
one who is teased
but/however
that ~
older middle-aged man
dark
useful

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2004